Insect - הנחיות לסידור הסחורה במכולה

התקשרו עוד היום

1-800-205-210

הנחיות לסידור הסחורה במכולה

כדאי לדעת: חל איסור לבצע חיטוי משטחי עץ אם סידור הסחורה אינו מאפשר זאת.

 בכדי לאפשר פיזור יעיל של הגז להלן הוראות הגה"צ לסידור המכולה לפני איוד בגז:

  1. נפח הסחורה לא יעלה על 80% מהנפח המטופל.

  2. יש לסדר את הסחורה על משטחים שהרווח ביניהם 5 ס"מ לפחות.

  3. הרווח מהתקרה: מינימום 40 ס"מ. הרווח מהדפנות: מינימום 10 ס"מ.

שולח מכולה לחו"ל? התקשר עכשיו: 1800-205-210