Insect - הדברת דג הכסף

התקשרו עוד היום

1-800-205-210

הדברת דג הכסף

דג הכסף הוא בעיקר מגעיל. הנזק שהוא גורם ביחס למזיקים אחרים הוא מזערי

אם כי בנגיעות גבוהה ניתן לראות סימני כרסום בכריכות ספרים (הדבק טעים לו...), מדבקות, צילומים, גבים של תמונות.

אם אתם נגעלים ולא בא לכם להתמודד לבד

התקשרו הזמינו הדברת דגי כסף:  1800-205-210

חשוב שתדעו: אם אתם לא נגעלים ואין הרבה כאלה בבית, אפשר לנסות להתמודד לבד

דגי הכסף מסתתרים גם בסדקים וחריצים – סתמו אותם ודאגו לייבש אזורים לחים.

הכנות לפני הדברת דג הכסף:  יש לנקות את הבית ביסודיות, להסיר אבק מתמונות, לנער וילונות, לנגב ולאוורר ספריות  וספרים.

הוראות התנהלות אחרי הדברת דג הכסף:  יש להיערך ליציאה מהבית למשך 3 שעות, תינוקות, נשים הרות, חולים כרוניים ובע"ח יוצאים ל- 8 שעות. יש לאוורר את הבית. אין לשטוף את הבית למשך שבוע, ניתן להעביר סמרטוט לח במרכז החדר ולהשליכו לאשפה בגמר השימוש. יש לוודא שאין חורים וסדקים בקירות ולדאוג ליבוש אזורים לחים

חומרי ההדברה: בהדברת דג הכסף אנו משתמשים בחומרים מקבוצת פריתרואידים בעלי רעילות נמוכה ליונקים

אז

אם ממש לא מתאים לכם

דגיגי כסף בבית

התקשרו אלינו לאינסקט הדברות

להדברת דגי הכסף התקשרו והזמינו: 1800-205-210